ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)

 

‌ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ/ರಾಜಕೀಯ) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊ.ಸಂ:9448506585,ಇ ಅಂಚೆ: ds-exe-dpar@karnataka.gov.in, ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:0802203440

ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊ.ಸಂ: 9845126461,  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:0802203419

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಎ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033208

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಬಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033971

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಎನ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.

9481773808

‌1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರಾಘವನ್

8951670368

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಪೂರ್ಣವಾಣಿ.ಜಿ

22033208

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ನಾಗೇಶ್

22033971

3.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ.ಪಿ

22033208

3.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

4.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಅರುಣಕುಮಾರ್.ಆರ್.ಎಲ್‌

22033208

4.

ಸಹಾಯಕ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್

22033971

5.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮೂರ್ತಿ

22033208

5.

ಸಹಾಯಕ

ಸಜ್ಜನ್

22033971

6

ಸಹಾಯಕರು

ರವಿ.ಎ

22033208

6.

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

7

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ.ಎಸ್

22033208

7.

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಕೆ.ಎನ್

22033971

8

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033208

8.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033971

9

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033208

9.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

10

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

ಖಾಲಿ

10.

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22033971

11

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ರೇಷ್ಮ

22033208

 

 

 

 

12

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033208

 

 

 

 

13

ಜಮೇದಾರ್

ಪ್ರಕಾಶ್.ಆರ್

22033440‌

 

 

 

 

14

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22033208

 

 

 

 

 

 

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ

 

ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033202

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033130

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ನಾಗರಾಜ.ಕೆ

9945028078

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ವೇದಾಂತಶರ್ಮಾ

9845565351

2.

ಸಹಾಯಕ

ಮರಿಲಿಂಗಯ್ಯ.ಸಿ.ಎನ್

22033202

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಸಿ

22033130

3.

ಸಹಾಯಕ

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

22033202

3.

ಸಹಾಯಕ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ.ಹೆಚ್

22033130

 

 

 

 

4.

ಸಹಾಯಕ

ಚನ್ನಿಗ.ಸಿ

22033130

 

 

 

 

5.

ಸಹಾಯಕಿ

ರಾಜಮ್ಮ.ಪಿ.ಆರ್.

22033130

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್

9880358816

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

22032404

3.

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

22032404

4.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಜೀಷನ್‌ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್

22032404

5.

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಪಿ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್

22032404

6

ದಲಾಯತ್

ಮಲ್ಲಿಕಾ

22032404

7.

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22032404

ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)

 

‌ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ/ರಾಜಕೀಯ) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊ.ಸಂ:9448506585,ಇ ಅಂಚೆ: ds-exe-dpar@karnataka.gov.in, ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:0802203440

ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊ.ಸಂ: 9845126461,  ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:0802203419

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಎ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033208

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಬಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033971

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಎನ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.

9481773808

‌1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರಾಘವನ್

8951670368

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಪೂರ್ಣವಾಣಿ.ಜಿ

22033208

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ನಾಗೇಶ್

22033971

3.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ.ಪಿ

22033208

3.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

4.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಅರುಣಕುಮಾರ್.ಆರ್.ಎಲ್‌

22033208

4.

ಸಹಾಯಕ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಎನ್

22033971

5.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಕುಮೂರ್ತಿ

22033208

5.

ಸಹಾಯಕ

ಸಜ್ಜನ್

22033971

6

ಸಹಾಯಕರು

ರವಿ.ಎ

22033208

6.

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

7

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ.ಎಸ್

22033208

7.

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಕೆ.ಎನ್

22033971

8

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033208

8.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033971

9

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033208

9.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

22033971

10

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

ಖಾಲಿ

10.

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22033971

11

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ರೇಷ್ಮ

22033208

 

 

 

 

12

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಖಾಲಿ

22033208

 

 

 

 

13

ಜಮೇದಾರ್

ಪ್ರಕಾಶ್.ಆರ್

22033440‌

 

 

 

 

14

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22033208

 

 

 

 

 

 

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ

 

ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033202

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033130

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ನಾಗರಾಜ.ಕೆ

9945028078

1.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ವೇದಾಂತಶರ್ಮಾ

9845565351

2.

ಸಹಾಯಕ

ಮರಿಲಿಂಗಯ್ಯ.ಸಿ.ಎನ್

22033202

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಸಿ

22033130

3.

ಸಹಾಯಕ

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

22033202

3.

ಸಹಾಯಕ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ.ಹೆಚ್

22033130

 

 

 

 

4.

ಸಹಾಯಕ

ಚನ್ನಿಗ.ಸಿ

22033130

 

 

 

 

5.

ಸಹಾಯಕಿ

ರಾಜಮ್ಮ.ಪಿ.ಆರ್.

22033130

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್

9880358816

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

22032404

3.

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

22032404

4.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಜೀಷನ್‌ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್

22032404

5.

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಪಿ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್

22032404

6

ದಲಾಯತ್

ಮಲ್ಲಿಕಾ

22032404

7.

ದಲಾಯತ್

ಖಾಲಿ

22032404

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-11-2020 11:39 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ - ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ