ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ/ ರಾಜಕೀಯ)

ಪಿ. ಹೇಮಲತ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22251425, 22033335/3230

ಇ ಅಂಚೆ:prs-dpar@karnataka.gov.in

 

ಬಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22353120, 22033348/3349

ಇ ಅಂಚೆ:splsecy-dpar@karnataka.gov.in

 

ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ/ರಾಜಕೀಯ)

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033440

ಮೊ.ಸಂ. 9448230465,

ಇ ಅಂಚೆ:ds-exe-dpar@karnataka.gov.in

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಎಸ್‌.

22033440

2

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

3

ಜಮೇದಾರ್‌

ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಆರ್‌.

22033440

 

 

ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ                                                                                    

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22033419

ಮೊ.ಸಂ. 9845126461

ಇ ಅಂಚೆ:dparexea@gmail.com

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಖಾಲಿ

 

 

ಸಿಆಸುಇ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಎ)

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಎನ್‌. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

9481773808

2

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಪೂರ್ಣವಾಣಿ ಜಿ.

22033208

3

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಅರುಣಕುಮಾರ್‌ ಆರ್‌.ಎಲ್‌.

22033208

4

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಿ.

22033208

5

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಬಸವರಾಜು ಎಂ.

22033208

6

ಸಹಾಯಕ

ಮಹೇಶ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೊಸೂರು

22033208

7

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

8

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

9

ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು

ರೇಷ್ಮ ಎನ್.ಪಿ.

22033208

10

ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲಿ

 

11

ದಲಾಯತ್‌

ಖಾಲಿ

 

12

ದಲಾಯತ್‌

ಖಾಲಿ

 

 

ಸಿಆಸುಇ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ-ಬಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸಂದೀಪ್‌ ಬಿ.ಕೆ.

9731667199

2

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ನಾಗೇಶ ಸಿ.ಎಸ್‌.

22033971

3

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲಿ

 

4

ಸಹಾಯಕ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎನ್‌.

22033971

5

ಸಹಾಯಕ

ಶಿವಕಾಂತ್‌ ಸಜ್ಜನ್‌ ಪಿ.

22033971

6

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

7

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಖಾಲಿ

 

8

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಖಾಲಿ

 

9

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

10

ಹಿರಿಯ ಕಛೇರಿ ಪರಿಚಾರಕ

ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ್‌

22033971

ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸೌಧ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಡಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

9731468364

2

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಶೈಲಜಾ ಬಿ.ವೈ.

22033202

3

ಸಹಾಯಕ

ಮರಿಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಿ.ಎನ್‌.

22033202

 

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸೌಧ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ವೇದಾಂತಶರ್ಮಾ

9845565351

2

ಸಹಾಯಕಿ

ರಾಜಮ್ಮ ಪಿ.ಆರ್‌.

22033130

3

ಸಹಾಯಕ

ಹರ್ಷ

22033130

 

ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ವಿಧಾನಸೌಧ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಶ್ರೀಧರ್‌

22033278

2

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಎಸ್‌.

22033278

3

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಜೆ.

22033278

 

ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ

ನಾಗರಾಜು

9880358816

2

ಸ್ವಾಗತಕಾರ

ಎನ್‌. ಲಕ್ಷೀನಾರಾಯಣ

22032404

3

ಸ್ವಾಗತಕಾರ

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಎಂ.

22032404

4

ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು

ಪಿ.ಎಸ್.‌ ಸತೀಶ್‌

22032404

5

ಸ್ವಾಗತಕಾರ

ಜೀಷನ್‌ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್‌

22032404

 

ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸೌಧ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌

9844173251

2

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ / ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

3

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ / ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

 

ಸ್ವಾಗತಕಾರರು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೂರ್ವದ್ವಾರ

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಹಾಯಕ

ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌

 

 

ಸ್ವಾಗತಕಾರರು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸಹಾಯಕಿ

ನಾಗರತ್ನ

 

 

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜಕೀಯ)

ಮಹೇಶ್‌ ಆರ್‌.                                                                                

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ರಾಜಕೀಯ)

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-22032146

ಮೊ.ಸಂ. 8971814449

ಇ ಅಂಚೆ:uspolitical-dpar@karnataka.gov.in

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಭಾರತಿ ಶಿವಕುಮಾರ

8095680390

2

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಅನಿತಾ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರಿ ಆರ್‌.

22032657

3

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌

22032657

4

ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು

ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕೂನಬೇವ

22032657

5

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

6

ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

7

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ

ಖಾಲಿ

 

8

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ

 

9

ದಲಾಯತ್‌

ಖಾಲಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-01-2023 11:00 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ - ಕಾರ್ಯಕಾರಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080