Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
Sign In

ಆಡಳಿತ

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವೃಂದಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 1. ಆಡಳಿತ-ಎ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ವೃಂದಗಳ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಾದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ), ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ), ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಹಿರಿಯ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 2. ಆಡಳಿತ-ಬಿ: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ), ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜನೆ) ವೃಂದದ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 3. ಆಡಳಿತ-ಸಿ: ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದಗಳ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 4. ಆಡಳಿತ-ಡಿ: ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕ, ದೂರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಬೈಂಡರ್ ವೃಂದಗಳ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 5. ಆಡಳಿತ-ಇ: ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಜಮೇದಾರ್, ದಲಾಯತ್ ವೃಂದಗಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಆಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ (ಭದ್ರತಾ) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು

 1. ಆಯಾ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ / ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.
 2. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 3. ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ, ಕಾಲಬದ್ಧ ಮುಂಬಡ್ತಿ, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳು,  ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ, ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ರಜಾ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.
 4. ನೌಕರರ ಸೇವಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು.
 5. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 6. ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

ಆಡಳಿತ ಕೋಶ: ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದಿಂದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರೆಗಿನ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ / ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೃಂದದವರೆಗಿನ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

Untitled Document

Downloads DPAR
​​​

Last modified at 11-10-2018 16:09 by System Account

Content Owned and Maintained by : Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.